Informujemy, że w dniu 2 września 2021 r. o godzinie 16:00 odbędą się spotkania rodziców uczniów klas VII i VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych według podanego poniżej harmonogramu:

klasa VII a- sala 105,

klasa VII b – sala 11,

klasa VIII a – sala 104,

klasa VIII b – sala 103.

Zebranie  dotyczy:

  1. wyboru trójek klasowych,
  2. ubezpieczenia uczniów,
  3. uczestnictwa uczniów w zajęciach WDŻWR,
  4. zajęć wspomagających dla uczniów, wyrównujących wiedzę (z puli Ministerstwa Edukacji i Nauki),
  5. zgody na uczęszczanie do świetlicy szkolnej, logopedy,
  6. akcji szczepień,
  7. w klasach ósmych  wyboru języka oraz dostosowania na egzaminie ósmoklasisty.