1. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 22.03 – 24.03.2023 r. według harmonogramu:

8:00 – 9:00 – klasy V – VIII SP,

9:00 – 10:00 – grupa „0” i klasy I – IV SP.

  1. Uczniowie klas 8 SP po rekolekcjach przychodzą do szkoły, gdzie odbędzie się egzamin próbny.
  2. Udział uczniów szkoły w rekolekcjach jest obowiązkowy dla uczniów, którzy uczestniczą w lekcjach religii.
  3. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele.
  4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w rekolekcjach ustala się dyżury nauczycieli.

Nadzór obejmuje odprowadzanie ze szkoły do kościoła dzieci przebywających na świetlicy, nadzór przy kościele, odprowadzenie do szkoły w godzinach : 8.00 – 10.00.

  1. Dla zapewnienia opieki uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych będzie czynna świetlica szkolna w godzinach 6.45–16.00.
  2. Dzieci, które biorą udział w rekolekcjach z grup „0” przyprowadzane i odbierane są przez rodziców. Dzieci z grupy „0”, które uczestniczą w zajęciach z grupą przedszkolną doprowadzone zostaną do kościoła i po rekolekcjach do szkoły przez wychowawców panią Agatę Czarnuch – Kołkowską i panią Agnieszkę Potapowicz.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIACH 22.03 – 24.03.2023 r.

ŚRODA

* 7.45 – przyjazd pod szkołę autobusów  –  jak w dni nauki szkolnej,

* 9.00 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy V-VII SP,

*  11.30 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy „0”, I-IV oraz VIII SP,

CZWARTEK

* 7.45 – przyjazd pod szkołę autobusów  –  jak w dni nauki szkolnej,

* 9.00 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy V-VII SP,

*  11.10 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy „0”, I-IV oraz VIII SP,

PIĄTEK

* 7.45 – przyjazd pod szkołę autobusów  – jak w dni nauki szkolnej,

* 9.00 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy V-VII SP,

*  11.00 – odjazd autobusów we wszystkich kierunkach – klasy „0”, I-IV oraz VIII SP,