Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Damnicy odbędzie się wg następującego harmonogramu:

25 czerwca 2020 r. – czwartek

9.00 – grupa A – „Jeżyki”

10.00 – grupa B – „Zajączki”

11.00 – grupa C – „Wiewiórki”

12.00 – grupa D – „Sówki”

26 czerwca 2020 r. – piątek

8.00 – klasy 7a, 7b i 8a

9.00 – klasa 3a

10.00 – klasa 1a

11.00 – klasa 2a i 2b

12.00 – klasa 4a, 5a i 5b

13.00 – klasa 6a i 6b

Zakończenia dla poszczególnych grup i klas odbędą się na sali gimnastycznej z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, tj. obowiązkiem zakładania maseczek (nie dotyczy dzieci przedszkolnych), dezynfekcją krzeseł, stolików, sprzętów oraz wietrzeniem sali po każdej z grup. Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego i ograniczoną ilość miejsc prosimy, aby z każdym dzieckiem przyszedł co najwyżej jeden rodzic. Nie przewiduje się spotkań z wychowawcami po zakończeniu uroczystości.

Prosimy o przybycie do szkoły na 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania. Ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się dowozu uczniów transportem gminnym.

Świadectwa będzie można także odebrać w sekretariacie w późniejszym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.