Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek:

1. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką szkolną i Szkołą;
2. Prosi się także o zwrot lektur szkolnych i innych wypożyczonych książek;
3. Książki i podręczniki oraz klucze do szafek są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone dni, w godz. 8.00 do 12.00 :

klasy Ia, IIa, IIb – 22 czerwca

Klasy IIIa, IVa, Va – 23 czerwca

Klasy Vb, VIa, VIb – 24 czerwca

Klasy VIIa, VIIb, VIIIa – 25 czerwca

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach;
5. Podręczniki zapakowane w workach foliowych lub reklamówkach należy opisać na zewnątrz;
6. Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną: imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres e-mail, zostaną odłożone, w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza, w pomieszczeniach biblioteki.
7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
8. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia książek rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.