Informujemy, że piątek tj 07.01.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze   dla uczniów klas I-III  pełni  świetlica szkolna w godzinach 6:45 – 16:00.