Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będą na sali gimnastycznej.

Przedszkole

24.06.2021 r. godz. 9:00 –wychowankowie grupy  „A” Jeżyki

godz. 10:00 –wychowankowie grupy  „B” Zajączki

                           godz. 11:00 –wychowankowie grupy  „0”C  Wiewiórki

                           godz. 12:00 –wychowankowie grupy  „0”D Sówki

Szkoła Podstawowa

– 25.06.2021 r. godz. 8.00 –klasy  I-VI SP

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie przewiduje się obecności rodziców podczas uroczystości.

godz. 10.00 –klasy VII-VIII  SP

uczniom klas VIII może towarzyszyć tylko jeden rodzic.