26 marca 2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny. Po eliminacjach powiatowych do konkursu przystąpiło dwudziestu uczestników, po dziesięciu w każdej kategorii: klasy V – VI i klasy VII – VIII.
Uczniowie z siedmiu szkół rozpoczęli zmagania testem sprawdzającym znajomość zasad, a następnie przystąpili do napisania dyktanda.
Zmagania trwały godzinę, po czym uczniowie udali się na poczęstunek do szkonej biblioteki. W tym czasie komisja powołana przez Panią Dyrektor w składzie: Izabela Brzykcy, Wioletta Bogusz, Agnieszka Trusiak i Monika Stencel, sprawdzała prace konkursowe.
Zespół Szkół w Damnicy nagrodził laureatów pięknymi piórami wiecznymi z okolicznościowym grawerem.
Konkurs objęty był patronatem Wójta Gminy Damnica – p.Andrzeja Kordylasa, który ufundował dla laureatów bony upominkowe do Empiku. Wręczył je osobiście podczas uroczystego ogłoszenia wyników.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny nie odbyłby się bez współpracy z konsultantami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, którzy byli twórcami testu i dyktanda, przygotowali piękne dyplomy i podziękowania oraz unikatowe kalendarze dla finalistów konkursu.

DZIĘKUJEMY!