WSZYSTKIM  PRACOWNIKOM  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W DAMNICY ŻYCZYMY  WSZELKIEJ  POMYŚLNOŚCI , ZDROWIA , RADOŚCI  Z WYKONYWANEJ PRACY , WYTRWAŁOŚCI W POKONYWANIU CODZIENNYCH TRUDNOŚCI I POWODZENIA W ŻYCIU OSOBISTYM.