Przypominamy, że 11 czerwca 2020 r. to dzień ustawowo wolny od pracy (Święto Bożego Ciała). Informujemy, że zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem dodatkowych dni wolnych, piątek, 12 czerwca br. to w naszej szkole dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej, w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r., tj. w dniach, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, też nie będzie zajęć dydaktycznych.  W tych dniach nie będzie zajęć zdalnych ani lekcji on-line. W szkole w razie potrzeby będą organizowane jedynie zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów klas I – III. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 15.30.