Z przyjemnością informujemy, że praca Agaty Ślusarskiej, uczennicy naszej szkoły, pod tytułem „Kosmiczny mechanizm” została zakwalifikowana do finału XIV edycji konkursu Fizyczne Ścieżki w kategorii esej.
Agata będzie miała możliwość zaprezentowania swojej pracy przed Jury Konkursowym podczas Seminarium Finałowego w dniach 4 – 5 kwietnia 2019 r. w Parku Naukowo – Technologicznym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych,
Serdecznie gratulujemy Agacie, jej rodzicom i opiekunowi naukowemu, którym była pani Jolanta Cyman.