Dzień Patrona Jana Pawła II

18 maja to dzień urodzin naszego wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II. W Szkole Podstawowej w Damnicy obchodziliśmy w tym dniu Dzień Patrona. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II.

Nasz Patron uczy nas szacunku do każdego człowieka, motywuje nas do pogłębiania swojej wiedzy i ciągłego stawiania sobie wymagań. Słowa, które Jan Paweł II skierował do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać” oraz te, byśmy „Innym nieśli wiarę, nadzieję i miłość” stale inspirują nas do działania.

W tym szczególnym i uroczystym dniu uczniowie klas I-III wykonali dla naszego patrona chorągiewki, kwiaty i serca oraz przygotowali koncert z piosenkami „Arki Noego”. Natomiast uczniowie klasy IV-VIII  wykazali się kreatywnością podczas przygotowywania tematycznych banerów i transparentów z przesłaniami Jana Pawła II. W tym dniu obejrzeliśmy także interesującą prezentację oraz wyjątkowy krótkometrażowy film z udziałem uczniów naszej szkoły. Na holu szkoły można podziwiać prace szkolnych plastyków, którzy wykonali ,,Kartkę dla Patrona Jana Pawła II’’.

Ważnym momentem naszej uroczystości był wspólny wymarsz w miejsce, które upamiętnia naszego Patrona, czyli kamień z pamiątkową tablicą oraz okazały dąb. Tam wysłuchaliśmy przemówienia pani dyrektor Marii Czerskiej, która cytując ważne przesłania Jana Pawła II zachęciła nas do wdrażania ich w nasze codzienne życie. Proboszcz ks. Marcin Baska uzmysłowił nam, że nasze serca powinniśmy „karmić” dobrem, wtedy będziemy postępować zgodnie z nauką naszego Ojca Świętego. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez Zastępcę Wójta pana Grzegorza Kiczmachowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Damnica- pana Kazimierza Kozinę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica panią Beatę Topolińską oraz Dyrektor szkoły panią Marię Czerską. Wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II ,,Barkę” przy akompaniamencie pani Anny Zawadzkiej i Antoniego Mędrkiewicza oraz wypuściliśmy gołębie i balony.

Niech ten dzień zostanie dla nas wszystkich dniem pełnym wspaniałych przeżyć, wzruszeń oraz refleksji…

Organizatorzy: Kamilla Wenta, Jolanta Kozyrska, Anita Freund