Projekt edukacyjny "Szkoła bogata w wiedzę"

Nasze gimnazjum we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego "Szkoła bogata w wiedzę", który potrwa do czerwca 2015r. Głównym celem projektu jest kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Damnicy. Projekt jest podzielony na: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka polskiego, języka angielskiego) przeznaczone dla uczniów ze średnią poniżej 3,0 oraz na zajęcia pozalekcyjne zwiększające kompetencje kluczowe uczniów z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka polskiego, a także z zajęć teatralno-filmowych. Uczestnicy projektu będą brać udział także w zajęciach z poradnictwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Każda grupa zajęciowa będzie liczyć około 8 uczniów gimnazjum. Informacje dotyczące szczegółów realizacji projektu będą umieszczane na bieżąco.

PLAN zajęć projektu PRZEDMIOTY  NAUCZYCIELSKI

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni

Dwie grupy teatralno-filmowe z naszego gimnazjum 21 stycznia 2015 roku udały się na spektakl teatralny pt. „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła bogata w wiedzę”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu. Scenariusz przedstawienia został napisany w oparciu o powieść Mirona Białoszewskiego pod tym samym tytułem. Fragmenty tego pamiętnika są lekturą uczniów III klasy gimnazjum. Spektakl odbył się na scenie kameralnej gdyńskiego teatru, co okazało się świadomym zabiegiem twórców sztuki, gdyż zasiadając w fotelach już czuliśmy się, jakbyśmy byli w piwnicach. Akcja dotyczyła cywilów ukrywających się w piwnicach lub kanałach podczas bombardowania w okresie powstania warszawskiego w 1944 roku. Jesteśmy poruszeni przedstawieniem, które przybliżyło nam tragedię cywilów tamtego czasu.
Izabela Brzykcy

Wycieczka do Gdańska i Gdyni w ramach projektu „Szkoła bogata w wiedzę”

Wycieczka odbyła się w piątek 10 października 2014r, w której wzięło udział  50 gimnazjalistów. Uczestnicy projektu  byli w:
-  Narodowym Muzeum Morskiem (Ośrodek Kultury Morskiej) w Gdańsku, gdzie odbyły się dwie lekcje poświęcone nawigacji morskiej. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, w trakcie których uczniowie samodzielnie wykonywali zadania, ucząc się m.in. czytania znaków kartograficznych, obliczania odległości na mapie morskiej za pomocą kroczka nawigacyjnego i wyznaczania współrzędnych geograficznych. Druga część zajęć odbywa się na sali interaktywnej.
-  Muzeum Miasta Gdyni, gdzie odbyły się lekcje w formie warsztatów stacjonarnych  połączonych z samodzielną wycieczką związaną z tematyką gdyńskiego modernizmu.
Celem zajęć było poznanie wybranych przykładów gdyńskiego modernizmu, ułożonych tematycznie: „Rejs po Mieście” – budynki związane z morzem „Bezpieczna Przystań” – przykłady budynków użyteczności publicznej i o funkcji mieszkaniowej.

Wycieczka edukacyjna do Gdyni

W dniu 24 czerwca odbyła się wycieczka edukacyjna do Gdyni ramach projektu realizowanego przez nasze gimnazjum - "Szkoła bogata w wiedzę”. Odwiedziliśmy Akwarium Gdyńskie, gdzie mogliśmy zapoznać się z różnorodnością biologiczną akwenów wodnych świata. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną "Flora i fauna Bałtyku” i udaliśmy się na zajęcia dydaktyczne, podczas których  przy pomocy binokularów rozpoznawaliśmy organizmy zamieszkujące Bałtyk.

Czytaj więcej: Wycieczka edukacyjna do Gdyni

Happenig z okazji Dni Damnicy

"Droga do wolności" - pod taką nazwą nasi uczniowie przygotowali happening, który zaprezentowali 30 maja z okazji Dni Damnicy. - To wspaniała lekcja historii - skomentowała Anna Boguska Skowrońska. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie przy organizacji widowiska, pani Izabeli Brzykcy za reżyserię i scenariusz, pani Annie Zawadzkiej i Danucie Kocimskiej za oprawę muzyczną i dekorację oraz wszystkim zaangażowanym w realizację przedstawienia. Prezentacja spektaklu zostanie powtórzona także w dniu 4 czerwca przed Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku przy ulicy Grodzkiej.